Pravo na naknadu štete možete ostvariti prijavom odštetnog zahtjeva:

  • neposredno - podnošenjem popunjenog obrasca zahtjeva za naknadu štete,
  • posredno - putem telefaksa, pošte, elektronske pošte,
  • podneskom uz dostavljanje dokaza u pogledu pravne osnovanosti i visine odštetnog zahtjeva.

U vezi sa prijavom šteta možete se informisati na broj telefona 020 657 300 svakog radnog dana od 8:00h do 16:00h. Od administratora šteta dobićete detaljne instrukcije kako da brzo i efikasno ostvarite svoja prava iz osiguranja, kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti da bi vaš odštetni zahtjev bio kompletiran i procesuiran od strane naših zaposlenih.

Rok za rješavanje Vašeg odštetnog zahtjeva počinje danom kompletiranja dokumentacije, a o rokovima za rješavanje odštetnog zahtjeva možete se informisati na stranici Rokovi.