• Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete
    ("Službeni list Crne Gore", br. 084/17, 017/18)
  • Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima za procjenu štete na vozilima i štete koja je posljedica nemogućnosti korišćenja vozila
    ("Službeni list Crne Gore", br. 035/09)
  • Pravilnik o određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta), odnosno umanjenja opšte životne aktivnosti fizičkih lica kao posljedice povređivanja u saobraćajnoj nezgodi („Službeni list Crne Gore", br. 035/09)