Osiguravajućim pokrićem su obuhvaćene štete koje osiguranik prouzrokuje naručiocu usluge usljed stručne greške nastale prilikom obavljanja registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara po osnovu zakona.

U zavisnosti od djelatnosti može se zaključiti profesionalna odgovornost:

  • Računovođa i revizora,
  • Arhitekata, projektanata, inženjera i lica koja vrše nadzor,
  • Agenata za prodaju nekretnina, vještaka, procjenitelja, likvidacionih i stečajnih upravnika,
  • Posrednika i zastupnika u osiguranju, investicionih savjetnika,
  • Aktuara, poreskih savjetnika,
  • Advokata,
  • Lica za pružanje usluga obezbjeđenja.

Ukoliko želite da dobijete ponudu osiguranja za ovaj proizvod, popunite upitnik koji otvarate klikom na link ispod i pošaljite ga na e-mail adresu tehnika@swiss-osiguranje.com

  • Upitnik za profesionalnu odgovornost