Osiguranje pokriva štetu koju vlasnici odnosno korisnici plovnih objekata pričine trećim licima nanošenjem tjelesnih povreda, oštećenjem zdravlja i smrti.