Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita za:

 • Smrt usljed nezgode,
 • Smrt usljed bolesti,
 • Trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet),
 • Prolaznu nesposobnost za rad (dnevna nadoknada),
 • Narušavanje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja).

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

Osiguranjem od nezgode mogu se obuhvatiti:
 • Lica pri obavljanju i izvan obavljanja redovnog zanimanja,
 • Lica u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti (sportisti i sl.),
 • Djeca u vrtićima, učenici i studenti,
 • Hotelski gosti, posjetioci i izletnici,
 • Potrošači, pretplatnici, štediše i sl.,
 • Ostala lica.


Ukoliko želite da dobijete ponudu osiguranja za ovaj proizvod, popunite upitnik koji otvarate klikom na link ispod i pošaljite ga na e-mail adresu tehnika@swiss-osiguranje.com

 • Upitnik za osiguranje lica od posljedica
  nesrećnog slučaja - nezgode