Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari.

Predmet osiguranja mogu biti:

  • Sve vrste stakala,
  • Svijetleći natpisi i reklame,
  • Slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima,
  • Mermerne ploče na stolovima, pultovima, regalima i sl,
  • Porculanski umivaonici i sanitarije,
  • Neonske i ostale svijetleće cijevi.

Ukoliko želite da dobijete ponudu osiguranja za ovaj proizvod, popunite upitnik koji otvarate klikom na link ispod i pošaljite ga na e-mail adresu tehnika@swiss-osiguranje.com

  • Upitnik za
    osiguranje imovine