Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

Predmet osiguranja mogu biti:

  • Mašine i mašinski uređaji,
  • Električni uređaji i njihovo punjenje,
  • Aparati i instalacije zajedno sa postoljem.

Ukoliko želite da dobijete ponudu osiguranja za ovaj proizvod, popunite upitnik koji otvarate klikom na link ispod i pošaljite ga na e-mail adresu tehnika@swiss-osiguranje.com

  • Upitnik za
    osiguranje imovine