Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osiguranih stvari od sljedećih opasnosti:

 • Požara i udara groma,
 • Eksplozije,
 • Oluje,
 • Vode i pare,
 • Grada (tuče),
 • Pada letjelice,
 • Manifestacija i demonstracija,
 • Klizanja tla,
 • Odronjavanja zemljišta,
 • Sniježne lavine,
 • Loma mašina,
 • Provalne krađe i razbojništva.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Elektronski računari i slični uređaji i instalacije sa opremom, procesni elektronski računari,
 • Sama vrijednost nosača spoljnih podataka,
 • Troškovi ponovnog formiranja podataka.

Ukoliko želite da dobijete ponudu osiguranja za ovaj proizvod, popunite upitnik koji otvarate klikom na link ispod i pošaljite ga na e-mail adresu tehnika@swiss-osiguranje.com

 • Upitnik za
  osiguranje imovine