Kasko osiguranje pokriva štete nastale oštećenjem ili uništenjem osiguranog vozila, njegovih sastavnih djelova i drugih djelova koji su predmet osiguranja.

Predmet osiguranja mogu biti sva motorna vozila koja posjeduju važeće registarske tablice, vozila koja su u ispravnom tehničkom stanju i koja imaju važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila.

Za uzrok nastanka oštećenja ili uništenja osiguranog vozila ili njegovog dijela smatraju se sljedeći rizici:

 • Saobraćajna nezgoda
  Pod saobraćajnom nezgodom podrazumijeva se sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće, survavanje, kao i ostala oštećenja ili uništenja vozila prouzrokovana od iznenadnih događaja pod djejstvom mehaničke sile.
 • Požar,
 • Iznenadno termičko ili hemijsko djelovanje spolja,
 • Pad ili udar nekog predmeta,
 • Pad vazdušne letjelice ili njenih djelova,
 • Manifestacije i demonstracije,
 • Vandalizam,
 • Oštećenja tapacirunga prilikom pružanja pomoći,
 • Namjerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete,
 • Udar životinja,
 • Direktni udar groma,
 • Oluja,
 • Grad,
 • Sniježna lavina,
 • Odron zemljišta,
 • Poplave, bujice i visoke vode,
 • Provalna krađa, razbojništvo i razbojnička krađa.