Sa osiguranjem od autoodgovornosti susrijećete se najmanje jednom godišnje - prilikom registracije vašeg vozila. To je zakonom obavezno osiguranje kojim se obezbjeđuje osiguravajuće pokriće vlasnicima (korisnicima) motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, i to za:

  • Putnička vozila,
  • Teretna vozila,
  • Autobusi,
  • Vučna vozila,
  • Specijalna motorna vozila,
  • Motocikli,
  • Priključna vozila,
  • Radna vozila.

U zavisnosti od vrste vozila kriterijumi za obračun premije su: snaga, nosivost, namjena, način eksploatacije i sl. Premija osiguranja zavisi i od premijskog razreda, odnosno od toga da li je osiguranim vozilom u prethodnoj godini pričinjena šteta trećim licima. Ukoliko nije bilo šteta po prethodnoj polisi AO, vlasniku (korisniku) vozila se odobrava bonus (popust) tako da se po novoj AO polisi svrstava u niži premijski razred, a ukoliko je imao šteta po prethodnoj polisi vlasniku se obračunava malus (doplatak) i svrstava se u viši premijski razred.