Ovim dopunskim osiguranjem obuhvaćeni su vozač i putnici u vozilu od posljedica nesrećnog slučaja koji se desi prilikom vožnje ili upravljanja vozilom. Osigurani rizici su smrt usljed nezgode i trajni invaliditet.