Osiguravajuće društvo "Swiss Osiguranje" A.D. Podgorica je osnovano 27. januara 1993. godine pod nazivom "Agroosiguranje" A.D. Podgorica. Pod sadašnjim nazivom posluje od 7. avgusta 2000. godine.

Sjedište Društva je u Podgorici, u ulici Josipa Broza Tita 23a.

Osnovna djelatnost Društva su poslovi neživotnog osiguranja. U svojoj ponudi imamo sve vrste neživotnog osiguranja, uključujući između ostalog i osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja - nezgode, osiguranje imovine, osiguranje motornih vozila, putno-zdravstveno osiguranje.

Swiss Osiguranje je jedina osiguravajuća kompanija na teritoriji Crne Gore sa dominantno domaćim kapitalom u vlasničkoj strukturi.

Svojim klijentima pružamo kvalitetne savjete i odličnu uslugu za kompletnu ponudu svojih proizvoda. U dosadašnjem radu Društvo je obezbijedilo stabilan portfelj sa trendom rasta, likvidnost i uredno servisiranje šteta, kao i efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz svoje djelatnosti. Posebno smo ponosni na listu naših osiguranika, među kojima se nalaze brojne kompanije prepoznate u svijetu i kod nas.

Naš cilj je da svojim osiguranicima obezbijedimo sigurnost i podršku, kao i odgovoran odnos prema istim. Trudimo se, takođe, da na najbolji mogući način odgovorimo potrebama savremenog tržišta i zahtjevima svojih osiguranika i klijenata.
Društvo konstantno preduzima mjere koje će doprinijeti rastu i razvoju, kao i jačanju pozicije na tržištu osiguranja.

Imajući u vidu poslovne planove Društva, kao i kretanja na tržištu osiguranja, u cilju što bolje organizacije procesa rada i urednog servisiranja osiguranika Društvo je osnovalo Poslovnu jedinicu u Herceg Novom, koja se nalazi u Njegoševoj ulici br. 136.

Swiss Osiguranje je i osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga "Smokva" Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, čija je osnovna djelatnost tehničko ispitivanje i analize, a koja se odnosi na pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila. Svoju djelatnost "Smokva" obavlja u u svojim poslovnicama u Podgorici, Tivtu, Herceg Novom i Beranama, u kojima svojim klijentima, između ostalog, pružamo usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila, izdavanja zelene karte, izdavanje polise osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, izradu ugovora o kupoprodaji motornog vozila, i druge usluge.

"Smokva" omogućava registraciju motornih vozila za penzionere i zaposlene uz odloženo plaćanje do 12 mjesečnih rata. Društvo "Smokva" je osnovano 2009. godine.

Takođe, Swiss Osiguranje je Osnivač Društva za zastupanje u osiguranju "Swiss plus" D.O.O. Podgorica, koje posluje na crnogorskom tržištu od 2008. godine. "Swiss Plus" se bavi poslovima zastupanja u osiguranju, a koji poslovi obuhvataju, između ostalog, i poslove pokretanja, predlaganja, pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju, u ime i za račun društva za osiguranje. Društvo Swiss Plus je do 2017. godine poslovalo pod nazivom Društvo za zastupanje u osiguranju "Iurisprudens” D.O.O. Podgorica.

Organi Swiss Osiguranja

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Društvo ima Skupštinu akcionara i Odbor direktora. Odbor direktora Društva čine:

  • Predrag Jovanović;
  • Tanja Milošević;
  • Gorana Pavićević - Ćetković.

Zaposleni

Naš tim čine ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti osiguranja, kao i srodnim oblastima, a koji se trude da na najbolji način odgovore na svakodnevne zahtjeve klijenata, kao i da svojim znanjem doprinesu rastu i razvoju Društva.

Svojim zaposlenim omogućavamo i stručna usavršavanja, kako bi na taj način doprinijeli unaprjeđenju njihovog znanja, profesionalnom i ličnom razvoju.

U skladu sa organizacionom strukturom Menadžment Društva čine:

  • Ivan Lero - Izvršni direktor
  • Petar Vujošević - Zamjenik Izvršnog direktora
  • Željko Krivčević - Direktor Sektora prodaje osiguranja
  • Maja Bešović - Rukovodilac Službe za finansije, računovodstvo i kontroling
  • Tijana Jokanović - Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove