Finansijski izvještaji za 2019. godinu
  • Kvartalni izvještaj o emitentu (01.01.-30.09.2019)
  • Kvartalni izvještaj o emitentu (01.01.-31.03.2019)
  • Polugodisnji izvjestaj o emitentu (01.01.-30.06.2019)
Finansijski izvještaji za 2018. godinu
  • Konsolidovani finansijski izvjestaj o emitentu 2018