Finansijski izvještaji za 2020. godinu
  • Kvartalni izvještaj o emitentu (01.01.-30.09.2020.)
  • Polugodišnji izvještaj o emitentu (01.01.-30.06.2020.)
  • Kvartalni izvještaj o emitentu (01.01.-31.03.2020.)
Finansijski izvještaji za 2019. godinu
  • Konsilovani godišnji izvještaj o emitentu (01.01.-31.12.2019.)
  • Godišnji izvještaj o eminentu za 2019. godinu
  • Kvartalni izvještaj o emitentu (01.01.-30.09.2019)
  • Kvartalni izvještaj o emitentu (01.01.-31.03.2019)
  • Polugodišnji izvještaj o emitentu (01.01.-30.06.2019)
Finansijski izvještaji za 2018. godinu
  • Konsolidovani finansijski izvještaj o emitentu 2018