Skupština akcionara
Skupština akcionara

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva “Swiss Osiguranje” A.D. [...]

Obavještenje
Obavještenje
  • Mart 16, 2020

U skladu sa trenutnom situacijom i aktivnostima koje se preduzimaju u cilju prevencije širenja korona virusa... [...]

Više od 25 godina sa Vama
Više od 25 godina sa Vama
  • Januar 01, 2019

Kad imate 26 godina, znači da ste izgrađena ličnost i sposobni da se potpuno brinete o sebi i drugima. [...]