Slide background OBAVJEŠTENJE

U skladu sa trenutnom situacijom i aktivnostima koje se preduzimaju u cilju prevencije širenja korona virusa, a u cilju očuvanja javnog zdravlja, na osnovu instrukcija Ministarstva zdravlja, kao i drugih nadležnih institucija, Osiguravajuće društvo "Swiss Osiguranje" A.D. Podgorica uvodi sljedeće privremene mjere ...

Slide background
Slide background

N O V O !

TEHNIČKI PREGLED

saznajte više
Slide background

N O V O !

POMOĆ NA PUTU

Izdvajamo

Sa osiguranjem od autodgovornosti susrijećete se najmanje jednom godišnje - prilikom registracije vašeg vozila. To je zakonom obavezno osiguranje kojim se obezbjeđuje osiguravajuće pokriće vlasnicima (korisnicima) motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. [...]

Kasko osiguranje pokriva štete nastale oštećenjem ili uništenjem osiguranog vozila, njegovih sastavnih djelova i drugih djelova koji su predmet osiguranja.
Predmet osiguranja mogu biti sva motorna vozila koja posjeduju važeće registarske tablice, vozila koja su u ispravnom tehničkom stanju i koja imaju važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila. [...]

Swiss Osiguranje obezbjeđuje usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u cijelom svijetu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini, a sve u saradnji sa priznatom asistentskom kućom APRIL Assistance. [...]

Osiguranje finansijskih gubitaka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quasi facilis, velit quam, esse rerum fugiat! Repellendus obcaecati, quos voluptatum facere velit quam, esse rerum fugiat! Repellendus obcaecati, quos voluptatum facere adipisicing elit.

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita rizika: Požara, Udara groma, Eksplozije, Oluje, Grada (tuče), Udara sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat, ...
Predmet osiguranja su nastanjeni stanovi i stvari u njima u zgradama masivne građevinske kategorije na teritoriji RCG. [...]

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quasi facilis, velit quam, esse rerum fugiat! Repellendus obcaecati, quos voluptatum facere velit quam, esse rerum fugiat! Repellendus obcaecati, quos voluptatum facere adipisicing elit.

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć. [...]

Osiguranje kredita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quasi facilis, velit quam, esse rerum fugiat! Repellendus obcaecati, quos voluptatum facere velit quam, esse rerum fugiat! Repellendus obcaecati, quos voluptatum facere adipisicing elit.

Opšta odgovornost iz djelatnosti
Predmet osiguranja je zakonska građanska odgovornost osiguranika za štete usljed smrti, povreda tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica [...]

Profesionalna odgovornost
Osiguravajućim pokrićem su obuhvaćene štete koje osiguranik prouzrokuje naručiocu usluge usljed stručne greške nastale prilikom obavljanja registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara po osnovu zakona [...]